Prezes – Zbigniew Andruszek
V-ce – Paweł Batyra
V-ce Zbigniew Kubicki
V-ce Alicja Skowrońska