Broker jest niezależnym pośrednikiem, działającym wyłącznie w interesie i w imieniu Klienta (ubezpieczającego) a nie zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciela) w odróżnieniu do agentów ubezpieczeniowych.
Rola jaką pełni broker w relacjach KLIENT – UBEZPIECZYCIEL często określana jest mianem „adwokata ubezpieczeniowego”.
Wolność od zobowiązań pozwala nam pracować ściśle w TWOIM interesie! Wszelkie dokonywane przez Brokera czynności są dla Ciebie BEZPŁATNE!
Działamy na podstawie upoważnienia otrzymanego od klienta. Po zawarciu umowy ubezpieczenia jesteśmy Twoim DARMOWYM opiekunem, przypominamy o kończących się polisach, zbliżających ratach, służymy również radą w zakresie: znaczenia klauzul ubezpieczeniowych, obowiązków spoczywających na ubezpieczonym lub ubezpieczającym, postępowania w razie wystąpienia szkody i itp.
Działalność brokerską reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003, Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.).